درمان سلولیت با کربوکسی تراپی

درمان سلولیت با کربوکسی تراپی| عوارض و مزایا کربوکسی تراپی

سلولیت ها، برآمدگی ها و فرورفتگی های سطح پوست هستند که به دلایل مختلفی پدید می آیند. بکی از روش های رفع
آنها، روش درمان سلولیت با کربوکسی تراپی است که طی آن کربن دی اکسید(CO2) از طریق تزریق با سوزن های بسیار ظریف، به زیر پوست نفوذ می کنند.

درمان سلولیت با کربوکسی تراپی| عوارض و مزایا کربوکسی تراپی خواندن نوشته »