عوارض لیزر در بارداری

آیا لیزر کردن موهای زاید در طول دوران بارداری مشکل ساز است؟

تغییرات هورمونی در طول دوران بارداری ممکن است منجر به افزایش بیش از حد موهای زاید روی سطح شکم ، سینه ،صورت و نواحی ناخواسته دیگر شود.

آیا لیزر کردن موهای زاید در طول دوران بارداری مشکل ساز است؟ خواندن نوشته »