تفاوت بوتاکس با ژل چیست؟

بوتاکس و ژل هر دو موادی هستند که برای استفاده های مختلفی در حوزه زیبایی و درمان پوستی تولید شده اند. اما ممکن است در یک دوره درمان در کنار هم و به صورت ترکیبی استفاده شود. به عنوان مثال ممکن شخصی از بوتاکس برای درمان خطوط بین دو ابرو استفاده کند. و همزمان برای از بین بردن خطوط خنده دوره دهان نیز از ژل استفاده کند.

تفاوت بوتاکس با ژل چیست؟ خواندن نوشته »